GIÁO DỤC TĨNH GIA VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2014 -2015

Ngày đăng: (27/10/2014)

Trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2013 - 2014, giáo dục và đào tạo huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo đến năm 2015, trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2013 - 2014, giáo dục và đào tạo huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Quy mô mạng lưới, trường lớp tiếp tục được ổn định và phát triển. Toàn huyện có 113 trường: MN: 34; TH: 37; THCS: 34; THPT: 05; THCS vàTHPT: 01; TTGDTX: 01; TCN: 01. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó có chất lượng mũi nhọn được nâng lên đáng kể: Thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 xếp thứ 9/27 toàn tỉnh (tăng 5 bậc so với năm học 2012-2013); Thi học sinh giỏi lớp 12, các trường THPT đạt 98 giải, trong đó trường THPT Tĩnh Gia 1 xếp vị trí 11/104 (tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng so với năm học 2012-2013); Trường THPT Tĩnh Gia 3 có 01 học sinh đạt giải Quốc gia. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 96.7%. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT toàn huyện đạt 99,5%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, trong đó có 3 trường là THPT Tĩnh Gia 1, THPT Tĩnh Gia 2, THCS và THPT Nghi Sơn thí sinh đậu tốt nghiệp 100%. Điểm chuẩn vào THPT là 20,6 điểm (tăng 3,1 điểm so với năm học 2012-2013). Toàn huyện có 32 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (7/2014). Trung tâm GDTX và Trường TCN Nghi Sơn có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Cả hai nhà trường đều có học sinh đạt giải Quốc gia.

Những kết quả đạt được của năm học 2013-2014 đã thể hiện rõ sự nỗ lực cố gắng tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục và đào tạo huyện nhà đang đứng trước một số khó khăn cần giải quyết: chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chưa tương xứng với tiềm năng và vẫn đứng ở vị trí khiêm tốn nhất trong các huyện đồng bằng ven biển Thanh Hóa; đội ngũ giáo viên còn thừa thiếu cục bộ; tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng ở một số đơn vị, nhà trường, đặc biệt ở bậc học Mầm non nên không đủ phòng học và điều kiện để tổ chức bán trú; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tiến độ rất chậm...

Bước vào năm học mới 2014 - 2015, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngành giáo dục và đào tạo toàn huyện tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới quyết liệt công tác quản lý giáo dục - một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện làm cơ sở nâng cao chất lượng mũi nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng trong giáo dục – đào tạo.Nguồn tin: Mai Sỹ Lân


Người đăng tin: admin

TIN LIÊN QUAN

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia