VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia
UBND tỉnh Thanh Hóa
UBND huyện Tĩnh Gia
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

V/v Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học năm học 2014-2015


   UBND TỈNH THANH HOÁ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 841/SGDĐT-GDTH                                 Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2014                         

  V/v Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh,

Tin học cấp Tiểu học năm học 2014-2015.                         

Kính gửi:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 11654/BGDĐT-GDTH ngày 22/12/2008 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh cấp Tiểu học giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học trong các trường tiểu học năm học 2014-2015; nhằm kịp thời cung cấp giáo trình Tiếng Anh và Tin học cho giáo viên, học sinh, Sở hướng dẫn các Phòng GD&ĐT một số nội dung sau:

I/ Chương trình.

1. Đối với môn Tiếng Anh.

Tiếp tục mở rộng số trường, lớp và học sinh được học môn Tiếng Anh tự chọn; thực hiện dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc theo Kế hoạch của tỉnh; tập trung chỉ đạo việc dạy học bộ môn này theo các chương trình sau:

- Thực hiện dạy học môn Tiếng Anh tự chọn đối với các lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình của Bộ.

- Thực hiện dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc đối với lớp 3 theo chương trình Tiếng Anh mới của Bộ, áp dụng cho các trường tiểu học đã thực hiện từ năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2013-2014 và các trường tiểu học bắt đầu thực hiện từ năm học 2014-2015 (theo Kế hoạch dạy và học tiếng Anh cấp Tiểu học giai đoạn 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Khuyến khích dạy học môn Tiếng Anh đối với lớp 3 theo chương trình Tiếng Anh mới của Bộ đối với những trường tiểu học khác (ngoài các trường tiểu học theo Kế hoạch của tỉnh nêu trên), nếu có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu của học sinh.

- Thực hiện dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc đối với lớp 4 theo chương trình Tiếng Anh mới của Bộ, áp dụng cho tất cả các trường tiểu học đã triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới của Bộ đối với lớp 3 trong năm học 2013-2014.

- Thực hiện dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc đối với lớp 5 theo chương trình Tiếng Anh mới của Bộ, áp dụng cho tất cả các trường tiểu học đã triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới của Bộ đối với lớp 4 trong năm học 2013-2014.

 Thời lượng dạy học cụ thể như sau:

+ Tổ chức dạy học với thời lượng 2 tiết/tuần đối với những trường chưa có giáo viên đạt chuẩn trình độ B2, khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức dạy học với thời lượng 4 tiết/tuần đối với những trường có giáo viên đạt chuẩn trình độ B2, khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường tiểu học được chọn thí điểm chương trình Tiếng Anh tiểu học mới của Bộ (4 tiết/tuần) tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu đặt ra, rút kinh nghiệm cho việc triển khai đại trà.

 - Khuyến khích việc dạy học môn Tiếng Anh theo chương trình tự chọn đối với các lớp 3, 4, 5 và chương trình làm quen tiếng Anh (sơ giản) đối với các lớp 1, 2 ở những trường tổ chức dạy học nhiều hơn 5 buổi/tuần, có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu của học sinh.

2. Đối với môn Tin học.

Tiếp tục mở rộng số trường, lớp và học sinh các lớp 3, 4, 5 học môn Tin học tự chọn với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình của Bộ. Chú ý tăng cường cơ sở vật chất để việc tổ chức dạy học Tin học ngày càng có chất lượng.

II/ Sách và thiết bị.

1. Đối với môn Tiếng Anh.

Các nhà trường có thể lựa chọn, sử dụng  các bộ sách, vở, tài liệu, đồ dùng, thiết bị  sau đây:

         - Bộ sách, vở, tài liệu theo Chương trình Tiếng Anh Tiểu học mới của NXB GDVN cùng các đồ dùng, thiết bị đi kèm. Thực hiện bắt buộc đối với lớp 3 của các trường tiểu học theo Kế hoạch của tỉnh, lớp 3 của các trường tự nguyện đăng kí tham gia; lớp 4 của các trường tiểu học đã triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới của Bộ đối với lớp 3 trong năm học 2013-2014; lớp 5 của các trường tiểu học đã triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới của Bộ đối với lớp 4 trong năm học 2013-2014; các lớp 3, 4, 5 đối với 6 trường tiểu học thí điểm của Bộ.

         - Bộ sách, vở, tài liệu  “ Let’s Learn English” của NXB GDVN cùng các đồ dùng thiết bị đi kèm.

- Bộ sách Family and Friends bộ sách First Friends của NXB Đại học OXFORD.

- Bộ sách, vở, tài liệu “ Let’s Go” của NXB Đại học OXFORD cùng các đồ dùng, thiết bị đi kèm.

         - Tài liệu, phần mềm, thiết bị dạy học Phonics-Learning Box UK của VPBox.

         - Tài liệu tiếng Anh tăng cường, làm quen với tiếng Anh ABC English cùng đồ dùng, thiết bị đi kèm.

2. Đối với môn Tin học.

Tiếp tục sử dụng bộ sách “Cùng học Tin học” (quyển 1, quyển 2, quyển 3) của NXB GDVN.

            III/ Tổ chức thực hiện.

- Các Phòng GD&ĐT thông báo cho các trường tiểu học nắm được nội dung công văn này, chỉ đạo các trường tiểu học phổ biến nội dung công văn trong cuộc họp phụ huynh cuối năm học 2013-2014, kết hợp thông báo ở bảng tin nhà trường cũng như trên các phương tiện thông tin để phụ huynh học sinh biết, đảm bảo đăng kí mua đúng giáo trình và các thiết bị học tập kèm theo có chất lượng.

Các Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường đăng kí số lượng sách, vở, tài liệu, đồ dùng, thiết bị cần mua (theo danh mục - Phụ lục 1- gửi kèm Công văn), đảm bảo có đủ sách, vở, tài liệu, đồ dùng, thiết bị cho giáo viên và học sinh trong năm học 2014-2015 ; cử cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp số lượng đăng kí mua của các trường (theo mẫu - Phụ lục 1) và nộp về Sở GD&ĐT (Ông Hắc Xuân Phước - Chuyên viên Phòng GDTH nhận báo cáo đăng kí; có thể chuyển qua Email: phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn).

 Thời gian nhận đăng kí tổng hợp trước ngày 04/7/2014.

- Công ty Cổ phần Sách và TBTH Thanh Hóa chịu trách nhiệm chuyển giao đầy đủ sách, vở, tài liệu, đồ dùng, thiết bị kèm theo hóa đơn tài chính đến các Phòng GD&ĐT. Các Phòng có trách nhiệm chuyển giao đến các trường tiểu học, thu tiền ở cơ sở và thanh toán tại Công ty Cổ phần Sách và TBTH Thanh Hóa ; mức chiết khấu dành cho các khâu chỉ đạo, phát hành thực hiện theo quy định tại Công văn số 119/CV-HEID ngày 12/6/2012 của Nhà Xuất bản GDVN.

Để đáp ứng yêu cầu về việc triển khai tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và Tin học trong trường tiểu học năm học 2014-2015, Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT tích cực tập trung chỉ đạo nâng tỉ lệ học sinh tiểu học được học 2 môn học này, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh năm học 2014-2015 thực hiện dạy học 2 môn Tiếng Anh, Tin học (theo mẫu - phụ lục 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G - gửi kèm Công văn) và báo cáo về Sở (Ông Nguyễn Hồng Phong - Chuyên viên Phòng GDTH nhận; có thể chuyển qua Email: phongnh.gdth@thanhhoa.edu.vn). Thời gian nộp báo cáo trước ngày 05/9/2014.

 Yêu cầu các báo cáo được nộp đúng biểu mẫu và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                   

- Ban Giám đốc Sở;

- Công ty CP Sách và TBTH TH;                                                                                   

- Lưu: VT, Phòng GDTH.                                                                                    (Đã kí)

                                                                                                                                                                                                                                                      

       

        Hoàng Tiến Hiện

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 663 lượt xem

VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về trang trước

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia