VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia
UBND tỉnh Thanh Hóa
UBND huyện Tĩnh Gia
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

5715/BGDĐT-GDDT - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc


Kính gửi:  - Các sở giáo dục và đào tạo;
                      - Các trường dự bị đại học dân tộc;
                                   - Các trường: Phổ thông Vùng cao Việt Bắc,
                   Hữu Nghị 80, Hữu Nghị T78.

Căn cứ Quyết định số 1840 /QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương; tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; ưu tiên đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường PTDTNT, PTDTBT, trường dự bị đại học dân tộc (DBĐHDT) và các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tổ chức và quản lí tốt việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục theo quy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lí, học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: duong161 - 433 lượt xem

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia